ALL FINAL FANTASY

วาฬนาร์วาล

ทำได้เมื่อ: เริ่มเนื้อเรื่อง เรือผีสิง


ไปคุยกับฮิรากะในโซมอน เขาจะเสนอสร้างสะพานที่มิรามาร์ แล้วตามไปคุยกับฮิรากะอีกทีที่มิรามาร์

หลังจากนั้นออกจากเมืองไปฆ่าปีศาจสัก 4-5 ตัวแล้วย้อนกลับมาใหม่ สะพานควรจะพังแล้ว ถ้าจำไม่ผิด สมัย SFC ถ้าคุยกับชาวเมืองจะได้ข้อมูลเรื่องวาฬนาร์วาล แต่บน remaster คุยดูแล้วไม่พบข้อมูลอะไร

ย้อนกลับไปคุยกับฮิรากะที่โซมอน เขาปฏิเสธไม่ยอมซ่อมสะพานจนกว่าจะรู้ชัดกว่าเกิดอะไรขึ้น

เราสามารถคลี่ปมนี้ได้ 2 ทาง

เดินทางไปหมู่บ้านบิฮารา (เหนือทะเลทราย หรือซ้ายล่างซาวันนา) ทางซ้ายบนเป็นที่ตั้งของทะเลสาบไวริงกา (Lake Wyringa) เดินเข้าไปขึ้นเรือ แล้วล่องไปในถ้ำทางซ้าย ข้างในเราจะได้พบกับวาฬนาร์วาลแม่ลูก

วาฬนาร์วาลมี HP ราวๆ 25,000 และใช้ท่าหอกเป็นหลัก มีแทงเดี่ยว และยิง Skewer เป็นเส้นตรง


เกี่ยวเนื่องกัน: เรือผีสิง, ซูเบียร์
กลับไปหน้าบทสรุป