ALL FINAL FANTASY

เหมืองลูดอน 2

ต้องผ่าน: เหมืองลูดอน 1, ผ่านไป 2-3 รุ่น


เนื้อเรื่องเริ่มเมื่อเสนาบดีรายงานปัญหาคนขุดเหมืองพากันหมดสติ

กลับไปที่เหมืองลูดอน จะมีทางใหม่ลึกลงไปจากชั้นเดิม ข้างในสุดจะพบผลึกสีดำที่มีพลังเวทมนต์ ทำลายเสียแล้วจะเก็บเศษกลับไปด้วยก็ได้

เศษที่เก็บมา สามารถนำไปให้มนุษย์ตุ่นทำเป็นแหวน Darkstone Ring ได้

ระวัง! แหวนนี้เป็นหนึ่งในไอเทมไม่กี่ชิ้นที่ป้องกัน charm ได้ แต่มันเป็นแหวนต้องคำสาป ใส่แล้วถอดไม่ได้ และถ้าพกแหวนนี้ไว้ (แค่พก ไม่ต้องสวม) แล้วไปนอนในโรงแรมใดก็ตาม ทุกคนในทีมจะเสีย LP 1 แต้ม นอนได้แต่บนเตียงเราเองในปราสาทเท่านั้น สังเกตได้จากเพลงตอนหลับจะแปลกไปกลายเป็นเพลงหลอนๆ


ต่อ: ตามหาเด็กหลงทาง
กลับไปหน้าบทสรุป